Szkíták, germánok, magyarok

Szkíták, germánok, magyarok

Szkíták, germánok, magyarok
Újabb feltárások Tatabánya-Dózsakertben
időszaki kiállítás
Tatabányai Múzeum
2024. március 1-től október 5-ig

Tatabánya-Dózsakertben 1976-ban a lakótelep építéséhez kapcsolódóan kezdődtek meg az első leletmentések, ahol V. Vadász Éva és Vékony Gábor kora vaskori temető részletét tárta fel. Az 1980-ig – kisebb-nagyobb megszakításokkal – tartó feltárások szenzációs eredményekkel zárultak. Amellett, hogy a munka során szinte minden régészeti korszak emlékanyaga előkerült, egy avar település részlete mellett a Dunántúl addig ismert – méretében és leletanyagában is – legjelentősebb 10. századi településrészletének felszínre kerülését eredményezte.
A gazdag leletanyagnak köszönhető, hogy pályázatot nyújtottunk be Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesteréhez és önkormányzatához, támogatásuknak köszönhetően pedig a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ami egy 1990-1999-ig tartó tervásatás megvalósításához vezetett (Kisné Cseh Julianna – Vékony Gábor ásatása).
A lehetséges teljes felületű feltárásoknak köszönhetően kirajzolódott a honfoglalás kori falu szerkezete, előkerültek a korai és későbronzkori település maradványai, kelta falu házalapjai és gödrei, tovább gyarapodott a legkorábbi, újkőkori falu és a rézkori telep emlékanyaga is. Rendkívül gazdag és változatos emlékanyag került elő, amik közül a Dunántúl honfoglalásának korából származó 10. századi falu tett szert továbbra is a legnagyobb hírnévre.
Újabb hosszú időszaknak kellett eltelnie, míg egy beruházásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt a lelőhely feltárásának folytatására. A régészetileg érintett területeken ugyanis csak régészeti megfigyelés mellett lehet földmunkát végezni, így az Által-ér és a Galla-patak összefolyása közötti dombhát nyugati oldalára telepedő ASG Szalon építkezését is folyamatosan figyelemmel kísértük (Kisné Cseh Julianna és Pál Gabriella feltárása).
A 2021-től napjainkig folyó építkezések a nehéz időjárási körülmények között végzett munka ellenére is bámulatos eredményekhez vezettek. Időrendben haladva: előkerült a vaskori temető településének részlete rendkívül gazdag leletanyaggal – köztük egy szkíta hatást/készítést mutató igen ritka csontfaragvánnyal, valamint a 10. századtól keltezhető falu temetője mellett egy Árpád- és középkori település néhány objektuma is. Ami mind a feltáráson részt vevő munkatársakat, barátokat és önkénteseket, de a Facebook-bejegyzéseink alapján a munka menetét követő közönséget is legjobban érdekelte, felszínre került egy germán temetőrészlet is. Annak ellenére, hogy egy sír kivétel a többi kirabolt volt, régiónkban eddig példátlan gazdag leletanyaggal büszkélkedhet.
A most nyíló kiállítás ennek az új feltárásnak a „kincseibe” enged betekintést. Egy kisebb válogatás, hiszen az eddig előkerült leletanyag egy része még restaurálás alatt áll, de fontosnak tartottuk mielőbbi bemutatását. Egyrészt mert így szeretnénk tisztelegni elődeink előtt, a rideg időjárás ellenére is a munkát vállaló munkatársaink és önkénteseink előtt, s nem utolsó sorban a város lakossága előtt, akik közül sokan nemcsak figyelemmel kísérték munkákat, de meg is látogatták, sőt néhányan még a fizikai munkát is felvállalták.