Tatavölgyi Alkotók

2020-04-03

Hír kategória,

Rövid ismertető

A művészeti kör tagjainak bemutatkozása

Kik a Tatavölgyiek? Mivel foglalkoznak? A következő hetekben szeretnénk az alkotókör tagjait és munkásságukat röviden bemutatni.


Új rovatunkban a Tatavölgyi Alkotók művészeti csoport tagjainak bemutatkozását szeretnénk megosztani a múzeum közönségével. A rovat szerkesztője Bánfi József festőművész, a művészeti csoport vezetője.

(Borítókép: Bánfi József grafikája)

 

FEKETE FLÓRA

GRAFIKUS és FESTŐMŰVÉSZ

Az itt megjelenő szöveg Flóra első kiállításáról származik, és valóban igaz, hogy sokak számára meglepetést okozott... méltán. Az akkor elhangzott szöveget változtatás nélkül közlöm. 
A február 8-án megnyitott kiállítás sokak számára meglepetést okozott... méltán. A Tatavölgyi Alkotók legfiatalabb alkotója 15 képével jelentkezett. A különböző technikai megoldások: olaj, tempera, grafikák (ezek főleg tanulmányok) igazolják a kirakott képek magas színvonalát. Persze ilyenkor előtolakszik az a kérdés, hogy van-e továbbvivő út, bírja-e a művészet diktálta leterhelést? Legyünk optimisták! Először a tanulmányokról írok: a grafikus megoldás elmélyült megfigyelést igazol. Az alaktanulmányok az anatómia tiszteletéről és a formák tudatos megismeréséről beszélnek. Az itt-ott megjelenő diszharmónia követeli a több munkát. Sokaknak tetszett a drapériatanulmány... megérdemelten! A figurális grafitrajzok megnyitják a nem staffázs, a teljes értékűek felé vezető kényszerítést. Sokat kell még rajzolnia, sokat, de a természet utáni tanulmányok kényszere között. A festményei: a kezdeti bizonytalanságot felváltotta a szép színek keresése és megtalálásuk vágya. Valóban, a csendéletei után a „Vörös ház” a legérettebb. A végtelen csend és a belső fegyelem egyszerre jelentkezik. Itt van először a tudatos, de redukált tiszta szín használata. A vörös és a kék egymásnak feszülése adja a kiegyensúlyozott érzést, mert egyik szín sem uralja a másikat, hanem egymáshoz köti. A nagyméretű, 150 centis képe meglepődést okozott! A „Városi fények” cím illik a képen megjelenő színorgiához. A 90 százalékban helyesen megfogott színek magukhoz vonzzák a szemet, a jelzésszerűen, majdnem a krokikat megközelítő megfogalmazást a kép valóban elbírja... talán meg is követeli. Itt már feltűnő a magabiztos képi megfogás! 
A fentiekhez: 2020. évben írom: jelenleg Londonban él. Grafikusként és festőként mutatja meg tudását. Ez évben önálló kiállítása lesz Londonban.   

Londonban

Vörös ház

Fekete Flóra: Tengerparton

 

**********

 

SZILÁGYI TIBOR 

FESTŐMŰVÉSZ

Egy fantáziadús, elődeink tudásának birtokosa és tudatos alkalmazója jelenik meg Szilágyi személyében. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a megyénkben, városunkban működő Tatavölgyi Alkotók csoportjának. Ez jogosít arra, hogy írjak róla. A felsőfokú tanulmányait a művésztelepek egészítették ki. Jól ismeri ezt a szakmát. Hamar megtalálta a francia élenjáró képzőművészet legjelesebb képviselőit: Picassot és Braque-t, a kubizmus újat adó és máig ható törekvéseit. A kubizmus tanulmányozása révén alakította ki az önálló vonalát. A síkok-foltok színfoltokat irányítanak. A hideg-meleg színek vagy hangsúlyozó, vagy magához ölelő játékkal élnek. A magyar irodalom jeleseit, alkotásait szívesen veszi témaadóul. Kiállító művész, most nem célom a kiállításainak sokaságát itt felsorolni. Javaslom, hogy az internet segítségét használják fel. Itt van a zene, irodalom, filozófia, a közélet érdekességei, a magyar múlt (fejfák), a történelmi múlt (dolmenek) – találó címekkel vezetett alkotások sokasága. Közlöm a hozzáférhetőséget: www.szilagyiart.hu/keptar   

A kubizmusról egy pár mondat

Az előző századok realista törekvése után jelentkezik egy új kifejezési igény. A művészettörténészek a realizmus elfáradását emlegetik, de a társadalom és a tudományok újszerűsége, az új eredmények, az ember a társadalom vizsgálatának újszerűségét követelte. Berobbant az afrikai felfedezések formakincse is. Picasso megfestette az Avignoni kisasszonyokat, Braque a formakutatásával csatlakozott az új törekvésekhez. Kettejük szerepe óriási! Szilágyi Tibor e törekvéseket, az ábrázolás lelkét tanulmányozva találta meg a saját világát.  

Szilágyi Tibor: Az Univerzum játéka (farost, olaj, 60x50 cm, 2020)

Szilágyi Tibor: Reménytelenül (farost, olaj, 60x50cm, 2020)

Szilágyi Tibor: Cantata profana (farost, plextol, 70x50cm)

 

**********

 

SZABÓNÉ MÁKOS MARGIT

FESTŐMŰVÉSZ

Az alkotóművész útja eltérő a szokványos úttól. Mi a megszokott? Képzőművészeti főiskola, egyetem, diploma, kiállítások…

Diplomája, egyetemi végzettsége gazdasági vonalon van, ahol igen magas beosztásban szolgálta az országot. Képzőművészeti tudását szakkörökön, művésztelepeken szerezte. Nagyszerű, nagy tudású mesterei, Krajcsirovits Henrik és Papp Albert voltak a legnagyobb hatással művészetére. A képzőművészet minden ágában kipróbálta erejét, sikerrel. Technikai felkészültsége ezt a célt szolgálja. Kezdetben a természetelvű piktúra művelője volt, de az utóbbi években a 21. században erőteljesen előretörő lírai absztrakt jellemzi. Sok önálló, számos kollektív kiállításon vett részt, országosan meghirdetett tárlatokon is sikerrel szerepelt. Több művészegyesület meghívta tagjai közé. Néhány a fontosabbak közül: Honvéd Kulturális Egyesület (vezetőségi tag), Rudnay Társaság, Zuglói Képzőművészek Egyesülete stb. Külföldön is ismerik alkotásait (Hollandia, Szlovákia, Franciaország).

Most a lírai absztrakt művészetről néhány gondolat, hiszen a múzeumunk célja e sorozattal a tájékoztatás is. Lépten-nyomon lehet hallani, hogy a mai művészet eltávolodott az emberektől! Ebben van igazság, de magyarázat nélkül ez felületes. No, egy pár mondat a kortárs képzőművészeti törekvésekről: több évszázadon át az ábrázoló művészet élt. A figurális képekhez, a csendéletekhez, de a tájképekhez is hatalmas tudással kell rendelkezni, a kialakult szabályokat, törvényeket kell betartani. A különböző emberi korszakok megkövetelték a sajátos ábrázolási módszerek betartását. Előírt volt a téma, mesterektől kellett a technikát eltanulni. Főiskolák, egyetemek jöttek létre. A szabályok megkötötték az alkotót. Jött a 20. és a 21. század, szabad lett az alkotói akarat. Él most már az „igen-nem”, nem megsértve egymást. A kiállítások falán lévő kép előtt két ember ellentétes véleményt adhat, és mindkettőnek igaza lehet! Az absztrakt képek a végtelenség területére vezetnek. Én egy alkalommal 9-10 ezer informel képet néztem meg, állítom, két egyforma nem volt!

Most Margit alkotótársunk absztrakt-informel képeit mutatom be. Egy-egy gondolatot – persze szakmait – írok hozzá. Egy pár képének címét most közlöm, ebből is következtetést vonok le: A megrepedt gömb, Szín-folt, Tükröződés, Fosszíliák, Rejtelmes sziklafal, Repedés, Kapu egy másik dimenzióba, Titokzatos sziklák, Torzó, Dimenziók határán. Már a képek címei is a tudományos világ – a századunk világa – területén kutatnak. A mi világunk már nem a felület szépségén, de egyenesen a belső törvényeken keresi önmagát. Egy absztrakt kép a színek kavalkádján, belső rendjén, az egymásra kényszerített hatásán keresgél. Említettem, hogy egyetemi végzettsége a tudomány, a társadalmi mozgás, a 21. sz. emberének ismeretét alapozta meg, ebből fakadóan a filozófia, a szellemi élet otthonos terület a számára. A néző lelki felkészültsége dönti el: kell nekem ez a világ, vagy hidegen hátat fordítok a kiállított képeknek!

Kérem, így nézzék meg Szabóné Mákos Margit, a Tatavölgyi Alkotók tagjának műveit!

Szabóné Mákos Margit: Szín-folt (egyedi technika, vászon, 4 db 40x40 cm)

Szabóné Mákos Margit: Trianon 100 (egyedi technika, vászon, 50x70 cm)

Szabóné Mákos Margit: Titokzatos sziklák (egyedi technika, vászon, 100 x70cm)

 

**********

 

SULYOK TERÉZ
FESTŐMŰVÉSZ, TANÁR

Múzeumunk honlapján először Sulyok Terézt mutatom be. Munkáit évek óta tisztelettel követem, több kiállítását megnyitottam. Kiemelkedő tagja a Tatavölgyi Alkotók csoportjának is. A művészet minden festői műfaját magas szinten műveli. A selyem, a vászon, a festék engedelmes eszköze, de szerintem kiemelkedő az akvarell és a papír varázslása is. A képei közül először akvarelleket mutatok be. Témái széles körűek, csendélet, arckép, de igen nagy szeretettel festi Tata, Tatabánya város utcáit, tájait. A képei előtt megállva a végtelen szeretet, beleélés fog meg. Fénnyel teli, tiszta színei a belső ragyogást adják. A mellékelt alkotások is igazolnak engem! Kiállításainak sora nagy. Megyei, országos és külföldi bemutatkozások (pl. Dunaszerdahely, London) az alkotó sikereit mutatják. A hazai kiállításokat nagy számuk miatt nem sorolom fel. Kitüntetések, oklevelek elismerések is beszélnek helyettem. Tanári munkáját dicsérik tanítványai. E honlap köszönti az első bemutatkozó alkotótársunkat! Nem életrajzot adok. A képeit mutatva hívom Önöket egy jó művész alkotásainak világába! Minden  alkotóművész festékillatban, a kép előtt érzi az élményadás fontosságát, szépségét. Az átélt, a látott esemény, táj felköltözik a felületre és a néző elé áll.

Sulyok Teréz: Tatabányai utca

Sulyok Teréz: Tavaszi virágok

Sulyok Teréz: Vajdahunyad vára